Ievads

Gundars Mežinskis

Abstract


Pagājušā gada 1. oktobrī apritēja 70 gadi, kopš dibināta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Silikātu  tehnoloģijas katedra. Katedras 50 gadu jubilejas reizē RTU izdevniecība publicēja monogrāfiju (brošūru), kurā tika sniegts pārskats par Silikātu materiālu institūtā (SMI) paveikto mācību un zinātniskā darbā no 2002. līdz 2007. gadam.

Keywords:

Silikātu materiālu institūts; Silikātu tehnoloģijas katedra; Rīgas Tehniskā universitāte

Full Text:

PDF

References


G. Mežinskis un R. Švinka, Silikātu tehnoloģijas katedrai 60: pārskats par mācību un zinātnisko darbu 2002. – 2007. Rīga, Latvija: RTU Izdevniecība, 2007.

G. Mežinskis un R. Švinka, “Silikātu materiālu institūts,” no Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei – 150. Rīga, Latvija: RTU Izdevniecība, 2013, 293.–318. lpp.
DOI: 10.7250/msac-2018-0000

Copyright (c) 2018 Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.