Silikātu materiālu institūts laika periodā no 2008. līdz 2018. gadam

Gundars Mežinskis, Andris Cimmers, Inna Juhņeviča

Abstract


Šajā rakstā, izmantojot Latvijas uzņēmumu datu bāzi, apzināti Latvijas Republikas uzņēmumi, kuru tehnoloģisko procesu pamatā ir silikātu, augsttemperatūras materiālu un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas. Apkopotas un analizētas būtiskākās izmaiņas pēdējās desmitgades laikā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas (SANNT) katedrā un Silikātu materiālu institūtā (SMI). Sniegtas ziņas par SANNT katedrā sagatavotajiem bakalauru, maģistru darbiem un aizstāvēto promocijas darbu skaitu. Apskatītas pētnieciskā darba finansējuma un zinātnisko pētījumu tematikas izmaiņas laika periodā no 2008. līdz 2018. gadam. Definēti SMI stratēģiskie mērķi mācību un zinātniskajā darbībā nākamajiem 5 gadiem.

Institute of Silicate Materials between 2008 and 2018

In this article, information about Latvian companies whose technologies are based on silicate, high temperature materials and inorganic nanomaterials was gathered from a data base of commercial companies Lursoft. The most significant changes that occurred at the Department of Silicate, High Temperature and Inorganic Nanomaterials (SHTIN) and Institute of Silicate Materials (ISM) of the Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University are summarized and analysed. Information about the number of bachelor’s, master’s degree theses, and doctoral theses defended at the department of SHTIN is provided. The changes in the research funding and scientific research topics during the period from 2008 to 2018 are considered. The strategic objectives of the ISM for teaching and research work for the next 5 years are defined.

Keywords – Riga Technical University, Institute of Silicate Materials, research, teaching


Keywords:

RTU Silikātu materiālu institūts; mācību un zinātniskais darbs

Full Text:

PDF

References


G. Mežinskis un R. Švinka, Silikātu tehnoloģijas katedrai 60: pārskats par mācību un zinātnisko darbu 2002.–2007. Rīga, Latvija: RTU Izdevniecība, 2007.

G. Mežinskis un R. Švinka, “Silikātu materiālu institūts,” no Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei – 150. Rīga, Latvija: RTU Izdevniecība, 2013, 293.–318. lpp.

“Rīgas Tehniskā universitāte. Izcilības pieeja,” rtu.lv [Online]. Available: https://files.rtu.lv/public/ortus/RTU_Izcilibas_pieeja.pdf. [Accessed May 25, 2018].

“Keramikas būvmateriālu ražošana,” lursoft.lv [Online]. Available: https://nace. lursoft. lv/23. 3/ keramikas-buvmaterialu-razosana/ companies/?vr=3&old=0 [Accessed May 25, 2018].

“Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana,” lursoft.lv [Online]. Available: https://nace.lursoft.lv/23.4/citu-porcelana-un-keramikas- izstradajumu-razosana/companies/?vr=3&old=0 [Accessed May 25, 2018].

“Cementa, kaļķa un ģipša ražošana,” lursoft.lv [Online]. Available: https://nace. lursoft. lv/23. 5/cementa-kalka-un-gipsa-razosana/ companies/?vr=3&old=0 [Accessed May 25, 2018].

“Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana,” lursoft.lv [Online]. Available: https://nace.lursoft.lv/23.6?vr=3&old=0 [Accessed May 25, 2018].

“Stikla un stikla izstrādājumu ražošana,” lursoft.lv [Online]. Available: https://nace.lursoft.lv/23.1/companies?vr=3&o=20 [Accessed May 25, 2018].

“Uzņēmumu meklēšana: ‘nano’,” lursoft.lv [Online]. Available: https:// www.lursoft.lv/exec?act=URCP&ref=LurTop&l=lv&cp=3&task=search&regcode=&CompanySearchForm%5BcompanyName%5D=Nano&CompanySearchForm%5Bcountry%5D=&setm=ur&general=Nano&cid=LVA_NG_ PROD [Accessed May 25, 2018].

“Primekss Group Switzerland AG,” business-monitor.ch [Online]. Available: https://business-monitor.ch/en/companies/580243-primekss-group-switzerland-ag [Accessed May 25, 2018].

“Innovative_companies in Latvia. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra,” liaa.gov.lv [Online]. Available: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/ attachments/innovative_companies_in_latvia.pdf [Accessed May 25, 2018].

A. Sauka, Latvijas uzņēmēju stāsti. Pasniedzējiem, pētniekiem un praktiķiem. Riga, Latvia: Stockholm School of Economics in Riga, 2013.

“2012 Most Innovative Products – Entry: Primekss PrimeComposite,” concreteconstruction.net [Online]. Available: http://www.concreteconstruction.net/products/primekss-primecomposite_o [Accessed May 25, 2018].

“Konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2016” laureāti,” liaa.gov.lv [Online]. Available: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/eksporta-un-inovacijas-balva-2016/laureati-2016 [Accessed May 25, 2018].

“Industry Choice: PrīmXComposite-Filigran System,” concreteconstruction.net [Online]. Available: http://www.concreteconstruction.net/products/industry-choice-primxcomposite-filigran-system_o [Accessed May 25, 2018].

“Latvijas uzņēmēji pārliecinās par sadarbības iespējām ar CERN,” em.gov. lv, Jan. 24, 2018. [Online]. https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17782-latvijas-uznemeji-parliecinas-par-sadarbibas-iespejam-ar-cern [Accessed May 25, 2018].

“Sidrabe. History,” sidrabe.com [Online]. https://www.sidrabe.com/com- pany/history.html [Accessed May 25, 2018].

“Atzinība kategorijā “Eksportspējīgākais komersants 2011” lielo un vidējo komercsabiedrību grupā – Sidrabe, AS,” liaa.gov.lv [Online]. http:// www.liaa.gov.lv/lv/as-sidrabe-2011 [Accessed May 25, 2018].

“Ievērojamākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2015. gadā,” lza.lv [Online]. http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3008 &Itemid=87 [Accessed May 25, 2018].

“NEOMAT JSC,” exim.lv [Online]. http://www.exim.lv/neomat [Accessed May 25, 2018].

“Groglass. History,” groglass.com [Online]. https://www.groglass.com/ about/history/ [Accessed May 25, 2018].

“GroGlass valdē iecelts jauns valdes loceklis,” klientuportfelis.lv, Feb. 2, 2018. [Online]. https://www.klientuportfelis.lv/lv/jaunumi/6234/groglass-valde-iecelts-jauns-valdes-loceklis [Accessed May 25, 2018].

“RUBAN D’HONNEUR RECIPIENTS FOR 2015/16,” businessawardseurope. com [Online]. https://www.businessawardseurope.com/index.php?/ RDH/2015 [Accessed May 25, 2018].

“Eksporta izcilības balvas The Red Jackets pasniegtas 25 eksporta zīmoliem,” db.lv, Oct. 22, 2015. [Online]. http://www.db.lv/zinas/eksporta-izcilibas-balvas-the-red-jackets-pasniegtas-25-eksporta-zimoliem-440043 [Accessed May 25, 2018].

“DISPLAY WEEK 2014 INTERVIEWS,” displayweek.org [Online]. http:// www.displayweek.org/2014.aspx [Accessed May 25, 2018].

“Lightspace Technologies: Products & Technologies,” eurolcds.com [Online]. http://www.eurolcds.com [Accessed May 25, 2018].

“HansaMatrix,” hansamatrix.com [Online]. http://www.hansamatrix.com [Accessed May 25, 2018].

“Lightspace Technologies,” labsoflatvia.com [Online]. http://www.lab- soflatvia.com/lv/start-up-/lightspace-technologies [Accessed May 25, 2018]. 201 8/ 35

“Lightspace Technologies, SIA,” lursoft.lv [Online]. https://company.lursoft.lv/lightspace-technologies/40103758550 [Accessed May 25, 2018].

“HansaMatrix, Akciju sabiedrība,” lursoft.lv [Online]. http://company.lursoft.lv/lv/hanzas-elektronika/40003454390 [Accessed May 25, 2018].

“HansaMatrix ieķīlājusi visu mantu,” db.lv, Feb. 7, 2018. [Online]. http:// www.db.lv/zinas/hansamatrix-iekilajusi-visu-mantu-471686 [Accessed May 25, 2018].

“HansaMatrix palielina ražošanas apjomus,” ventasbalss.lv, Jan. 16, 2018. [Online]. https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/34993-hansamatrix-palielina-razosanas-apjomus%20Avots%20skat%C4%ABts%2030. apr%C4%ABl%C4%AB [Accessed May 25, 2018].

“Pogritech, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu,” lursoft.lv [Online]. https://company.lursoft.lv/en/pogritech/40103636779 [Accessed May 25, 2018].

“Pogritech. About us,” pogritech.com [Online]. http://pogritech.com/ about-us/ [Accessed May 25, 2018].

“LED Chemicals, SIA,” lursoft.lv [Online]. https://company.lursoft.lv/lv/ led-chemicals/40103743165 [Accessed May 25, 2018].

“Nano RAY-T, SIA,” lursoft.lv [Online]. https://company.lursoft.lv/lv/nano- ray-t/40103889000 [Accessed May 25, 2018].

“Schaeffler acquires highly innovative development partner – Naco Technologies, in surface technology,” blog.commercializationreactor.com [Online]. http://blog.commercializationreactor.com/2015/12/07/schaeffler-acquires-highly-innovative-development-partner-naco-technologies-in-surface-technology/ [Accessed May 25, 2018].

“Schaeffler iegādājies Latvijas uzņēmumu SIA Naco Technologies,” db.lv, Dec. 8, 2015. [Online]. http://www.db.lv/zinas/schaeffler-iegadajies-latvijas-uznemumu-sia-naco-technologies-442393 [Accessed May 25, 2018].

“Iepriekšējie nosaukumi: SCHAEFFLER BALTIC, SIA,” lursoft.lv [Online]. https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=UR_NAMES&code=- 010328848&l=lv [Accessed May 25, 2018].

V. S. Mitin, E. I. Sharipov, and A. V. Mitin, “High deposition rate magnetrons: key elements and advantages,” Surface Engineering, vol. 22, no. 1, pp. 5–10, Feb. 2006. https://doi.org/10.1179/174329406x85038

“Uzņēmējs: Latvija var kļūt par augsto tehnoloģiju attīstīšanas vietu,” labsoflatvia.com, Apr. 29, 2016. [Online]. http://www.labsoflatvia.com/ lv/zinas/uznemejs-latvija-var-klut-par-augsto-tehnologiju-attistisanas- vietu-2 [Accessed May 25, 2018].

“Nano RAY-T,” nanorayt.com [Online]. http://www.nanorayt.com/ [Accessed May 25, 2018].

“LATVIAN NANOTECH STARTUP WINS FIRST DEAL,” arcticstartup.com, Jun. 30, 2016. [Online]. http://arcticstartup.com/latvian-nanotech-reactor/ [Accessed May 25, 2018].

“NANO FONDS, Nodibinājums,” lursoft.lv [Online]. https://company.lursoft.lv/nano-fonds/40008246275 [Accessed May 25, 2018].

“Latvijas Nanozinātnes un Nanotehnoloģijas Asociācija” lursoft. lv [Online]. https://company. lursoft. lv/ latvijas-nanozinatnes-un- nanotehnologijas-asociacija/40008274673 [Accessed May 25, 2018].

G. H. Mežinskis, U. Ja. Sedmalis, and Ju. V. Valinieks, “Rastvornaja i zol-gel tehnologii kak dispergacionnye i strukturu obrazujuŝie metody sinteza stekol,” Izv. AN Latv. SSR, no. 5, pp. 525–531, 1986.

G. H. Mežinskis, Ja. Ja. Bolšij, and U. Ja. Sedmalis, “Izučenie struktury i fiziko-himičeskih svojstv kadmij soderžaŝih stekol v zavisimosti ot metoda sinteza,” Izv. AN Latv. SSR, no. 1, pp. 47–52, 1988.

G. Mežinskis, “Thick Sol-Gel Coatings,” Latvijas ķīmijas žurnāls, no. 1 pp. 3–11, 1992.

“Studiju programma: Materiālu nanotehnoloģijas,” rtu.lv [Online]. https://stud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.100 [Accessed May 25, 2018].

“Akreditētie studiju virzieni un programmas,” aic.lv [Online]. http:// www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas [Accessed May 25, 2018].

A. Pelane, “Demogrāfiskais iekritiens,” lvportals.lv, Jan. 30, 2008. [Online]. http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse?id=170005&size=1&size=2 [Accessed May 25, 2018].

A. Pelane, “Skaitļi un fakti – rūkošo studentu skaitu augstskolas mēģina kompensēt ar ārzemniekiem,” lsm.lv, Jan. 30, 2008. [Online]. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/skaitli-un-fakti--rukoso- studentu-skaitu-augstskolas-megina-kompenset-ar-arzemniekiem. a221344/#comments-article-221344 [Accessed May 25, 2018].

“2016./2017. akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās uzņemti 28 588 studenti” izm.gov.lv [Online]. http:/ www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/ Parskats2016vizualis.pdf [Accessed May 25, 2018].

“RTU šogad rekordliels uzņemto ārvalstu studentu skaits,” rtu.lv, Feb. 22, 2018. [Online]. https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/ zinas/atvert/rtu-sogad-rekordliels-uznemto-arvalstu-studentu-skaits [Accessed May 25, 2018].

“Dabaszinātņu izglītība Eiropā: valstu rīcībpolitika, prakse un pētījumi,” eacea.ec.europa.eu, 2012. [Online]. http://eacea.ec.europa.eu/education/ eurydice/documents/thematic_reports/133LV.pdf [Accessed May 25, 2018].

“Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam apstiprināšanu,” Latvijas Vēstnesis, May, pp. 2014/103.1, 2014.

A. Cābelis, “Pārbaudes darbu paraugi,” visc.gov.lv, Aug. 31, 2017. [Online]. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml [Accessed May 25, 2018].

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi,” m.likumi.lv, Jan. 9, 2018. [Online]. https:/ likumi.lv/doc.php?id=296513 [Accessed May 25, 2018].

“Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā,” m.likumi.lv, Jun. 29, 2015. [Online]. https://m.likumi.lv/doc. php?id=274944# [Accessed May 25, 2018].

I. Kuzmina, “Pēc valsts simtgades aicina atzīmēt augstskolu un zinātnes simtgadi,” la.lv, Feb. 6, 2018. [Online]. http://www.la.lv/izglitibu- nosauks-par-prioritaru-un/ [Accessed May 25, 2018].
DOI: 10.7250/msac-2018-0001

Copyright (c) 2018 Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.