Vēsturisko mūrjavu ilgmūžības nodrošināšana Latvijas senatnes būvēs

Inta Kiriloviča, Margarita Karpe, Inta Vītiņa, Silvija Igaune-Blumberga

Abstract


Pētījumi par Latvijas kultūrvēsturisko ēku akmens materiālu koroziju kopš 1984. g. tiek veikti Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrā. Šie pētījumi sniedz bagātīgu materiālu krājumu un pieredzi saistībā ar senatnes būvju ilgmūžības nodrošināšanu. Katra objekta restaurācijas tehnoloģijas izstrādes pamatā ir jābūt rūpīgai izpētei. Līdzšinējā pieredze ir devusi vērtīgas atziņas par mūsdienās pieejamo javu saistvielu (portlandcementa, kaļķu u. c.) izmantošanas nosacījumiem restaurācijas procesos.

Ensuring the Permanence of Historical Mortars within Buildings of Latvia

Since 1984 research on corrosion of  cultural heritage buildings of Latvia has been conducted in the Centre of Restoration and Conservation of Stone Materials, Institute of Silicate Materials, Riga Technical University. This research provides a wide collection of materials and experience in ensuring the permanence of historical buildings. Accurate investigations must be a fundamental part of the restoration technology of each object. The acquired experience has given valuable knowledge about the aspects of use of different binders (Portland cement, lime etc.) in restoration processes.

Keywords – lime, corrosion, mortar, restoration, Roman cement, binder, salts


Keywords:

kaļķi; korozija; mūrjava; restaurācija; romāncements; saistviela; sāļi

Full Text:

PDF

References


L. Krāģe and I. Vītiņa, “Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs: īss pašreizējā stāvokļa raksturojums,” 7. Baltijas valstu restauratoru triennāles konferences materiāli, 2005, pp. 47–52.

R. Kozłowski, D. Hughes, and J. Weber, “Roman Cements: Key Materials of the Built Heritage of the 19th Century,” Materials, Technologies and Practice in Historic Heritage Structures, pp. 259–277, 2010. https://doi. org/10.1007/978-90-481-2684-2_14

Ю. Эйдук, and И. Гросвалд, “Развитие производства доломитового романцемента в России и на территории Латвийской ССР,” Latvijas valsts P. Stučkas universitātes zinātniskie raksti, vol. 22, pp. 283–295, 1958.

I. Grosvalds, No piramīdām līdz dzelzsbetonam. Rīga, USSR: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1964.

I. Barbane, I. Vitina, and L. Lindina, “Synthesis of romancement from Latvia’s clay and dolomite,” In Proc. of 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, 2012, pp. 749–755.

R. Lusis, L. Krage, and I. Vitina, “The influence of air pollution on the monuments of Latvia,” In Proc. of US-Baltic Workshop Environmental Chemistry, 1997, pp. 67–71.

I. Vitina, O. Baumanis, E. Lagzdins, S. Igaune, I. Grosvalds, and L. Krage, “Corrosion and conservation of natural stone monuments in Latvia,” Latvian Journal of Chemistry, vol. 3, pp. 367–374, 1994.

R. Lusis, I. Sidraba, L. Krage, and I. Vitina, “Investigation of stone materials with view to restoration of stone Monuments in Latvia,” In Proc. of the International Congress “Quarry-Laboratory-Monument”, 2000, pp. 403–407.

J. Svare, I. Vitina, R. Lusis, and L. Lindina, “Investigations of damages of stone materials caused by salts and moisture migration in Capithulum hall of Riga Dome Cathedral,” In “EcoBalt-2007” konferences materiāli, 2007, p. 31.

A. Klisińska-Kopacz, R. Tišlova, G. Adamski, and R. Kozłowski, “Pore structure of historic and repair Roman cement mortars to establish their compatibility,” Journal of Cultural Heritage, vol. 11, no. 4, pp. 404–410, Oct. 2010. https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.03.002

A. Palomo, M. T. Blanco-Varela, S. Martinez-Ramirez, F. Puertas, and C. Fortes, “Historical Mortars: Characterisation and durability. New tendencies for research,” In ARCCHIP European research on Cultural Heritage. State-of-the-Art studies, 2004, pp. 167–184.

J. M. Teutonico, Laboratory Manual for Architectural Conservators. Rome, Italy: ICCROM, 1988.

S. Igaune, I. Vitina, I. Timma, and L. Lindina, “Compatibility of historical stone materials of Kuldiga brick-vault bridge across the Venta river and materials used in the restoration of the bridge,” Chemine Technologija, vol. 51, no. 2, pp. 22–29, 2009.

S. Igaune-Blumberga, I. Vitina, L. Lindina, and I. Timma, “Investigation of stone materials at the Riga Stock Exchange building,” In Proc. of BaltSilica 2011, 5th Baltic Conference on Silicate Materials, 2011, pp. 67–68.

S. Igaune-Blumberga, I. Vitina, and I. Timma, “Methods and materials for conservation of Power tower of Daugavgriva’s fortress,” In Proc. of the 9th Baltic States Triennial restorers’meeting, 2011, pp. 253–254.

L. Krage, I. Vitina, L. Mickevica, and S. Lagzdina, “The Research of Historical Binders of Rauna Castle (Latvia) Motivated for Restoration,” In Proc. of 16. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, 2006, pp. 1257–1264.

I. Barbane, I. Vitina, and L. Krage, “Low-temperature Hydraulic Binders for Restoration Needs,” Materials Science and Applied Chemistry, vol. 28, pp. 5–9, Oct. 2013. https://doi.org/10.7250/msac.2013.001

L. Krage, I. Kirilovica, I. Rozenstrauha, and I. Sidraba, “Carbonate Rocks Providing the Raw Material for Lime in Latvia,” Materials Science and Applied Chemistry, vol. 26, pp. 82–87, 2012.

J. Svare, I. Vitina, L. Krage, and R. Lusis, “Working Efficiency of “Sacrificial” Plasters – Practical Experience in Latvia,” Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, vol. 17, pp. 68–74, 2008.

I. Kiriloviča, “Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai,” Doctoral thesis, Riga Technical University, Rīga, Latvia, 2016.
DOI: 10.7250/msac-2018-0008

Copyright (c) 2018 Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.