Mūrējumu korozija apkārtējās vides ietekmē

Margarita Karpe, Inta Kiriloviča, Inta Vītiņa, Laimons Timma

Abstract


Būvniecībā kopš seniem laikiem izmanto neorganiskās saistvielas. Materiāli kultūrvēsturiskajos un mākslas pieminekļos pastāvīgi tiek pakļauti struktūras sairšanas procesiem, kurus paātrina arvien pieaugošais vides piesārņojums. Autotransporta dūmgāzes gaisā izdala NxOy, SO2, CO un CO2, kas saistās ar gaisa mitrumu un veido skābos lietus. Tie kopā ar putekļiem un sodrējiem nonāk uz mūrējumu virsmas, veidojot blīvu slāni. Rezultātā sākas ķīmiski korozijas procesi, veidojoties ūdenī šķīstošiem sāļiem (visbiežāk – nātrija, kālija, kalcija un magnija sulfāti). Atmosfēras mitruma svārstību un žūšanas procesu rezultātā šie sāļi kristalizējas un izraisa mūrējuma sairšanu, ko veicina bioloģiskā un fizikālā korozija.

Pirmie pētījumi par mūrējumu un dabīgo akmens materiālu  koroziju  Latvijā  sākti 1984. g. RTU Silikātu tehnoloģijas katedrā. 1995. g. RTU Silikātu materiālu institūtā tika nodibināts Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs (AMKRC). Tā darbības pamatā ir kultūrvēsturisko pieminekļu zinātniskā analīze – korodējošo materiālu sastāva, struktūras, fizikālo un mehānisko īpašību izpēte.

In restoration of the masonry, it is important to maintain its original composition and appearance by matching historical materials with appropriate material which is consistent both visually and in accordance with physical and chemical properties. Materials of historic-cultural and artistic monuments are constantly exposed to disintegration processes which are accelerated by ever- increasing environmental pollution (NxOy, SO2, CO and CO2). This environmental pollution reacts with moisture from air and causes acid rain. As a result, water- soluble salts (most commonly sodium, potassium and magnesium sulphates, and gypsum) are formed, causing the chemical corrosion of the masonry, which can cause its disintegration.

The earliest research on corrosion of  masonry and  of  natural stone  materials  in Latvia was conducted in 1984 at the Department of Silicate Technologies, Riga Technical University. In 1995 the Center for Conservation and Restoration of Stone Materials was established at the Institute of Silicate Materials, Riga Technical University. Research by the Center includes scientific analyses of cultural-historical monuments – the study of the composition, structure, physical, and mechanical properties of corroding materials.


Keywords:

betons; korozija; mitrums; mūrējums

Full Text:

PDF

References


A. Antenišķe, V. Banga, J. Krastiņš et al., Rīgas arhitektūra: stili, ēkas, interjeri XXI gadsimtā. Rīga, Latvia: Jumava, 2000.

H. B. Šteins, Remontdarbi savrupnamā. Rīga, Latvia: Praktiskā grāmata, 2001.

I. Vitina, S. Igaune, L. Krage, and O. Baumanis, “Problems of soluble salts in the monuments of Latvia,” In Proc. of 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 1996, pp. 477–480.

R. Lusis, I. Sidraba, L. Krage, and I. Vitina, “Investigation of stone materials with a view to restoration of stone Monuments in Latvia,” In Proc. of the International Congress “Quarry-Laboratory-Monument”, 2000, pp. 403–407.

A. Moncmanova, Ed., Environmental Deterioration of Materials: WIT Transactions on State of the Art in Science and Engineering. Ashurst: WIT Press, 2007.

A. Šenberga, Apmetēja darbi. Rīga, Latvia: Jumava, 2000.

L. Krāģe and I. Vītiņa, “Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs: īss pašreizējā stāvokļa raksturojums,” 7. Baltijas valstu restauratoru triennāles konferences materiāli, 2005, pp. 47–52.

C. Sabbioni, “Atmospheric deterioration of ancient and modern hydraulic mortars,” Atmospheric Environment, vol. 35, no. 3, pp. 539–548, 2001. https://doi.org/10.1016/s1352-2310(00)00310-1

Portland Cement Association, “Types and Causes of Concrete Deterioration,” 2002. [Online]. Available: http://www.cement.org [Accessed: Apr. 1, 2017].

K. C. Clear. Time-to-Corrosion of Reinforcing Steel in Concrete Slabs. Volume 3: Performance After 830 Daily Salt Applications. Washington, DC: Federal Highway Administration, 1976.

R. O. Heckroodt. Guide to deterioration and failure of building materials. Tonbridge, UK: Thomas Telford, 2002.
DOI: 10.7250/msac-2018-0009

Copyright (c) 2018 Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.