Valsts pētījumu programmas projekta “Zemes dzīles” svarīgākie rezultāti un perspektīvas

Valdis Segliņš

Abstract


Latvijas zemes dzīles ir nacionālā bagātība,
tomēr to apzināšana un iespējami racionāla izmantošana
ievērojami iepaliek. Tādēļ Valsts pētījumu programma NatRes
par vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu ir nozīmīgs
ieguldījums attīstībai nākotnē, bet zemes dzīļu resursu selektīva
ieguve, jauno tehnoloģiju ieviešanai un produktu ražošana būs
nozīmīgs pienesums vides aizsardzībā. Iegūtie rezultāti ir daudzie
patenti, jauni materiāli un produkti, kā arī monogrāfijas un
zinātniskie raksti, kas aprobēti dažāda līmeņa zinātniskās
konferencēs. Projekta rezultāti ir pieejami sociāliem partneriem
ražošanā, izglītībā un pētniecībā, un tie veicinās tautsaimniecības
attīstību valstī. Projekta gaitā iegūtie rezultāti ir zinātniski un arī
lietišķi augstvērtīgi, kas ļauj pamatoti iezīmēt turpmāko
pētījumu galvenos virzienus.

Keywords:

zemes dzīļu resursi, dabiskās izejvielas, tehnoloģijas, inovatīvi materiāli

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.013

Cited-By

1. Assessment of the inclusion of a feed additive of sodium humate derived from freshwater sapropel in diets for broiler chickens
Liga Proskina, Dace Barzdina, Anda Valdovska, Irina Pilvere, Ilze Vircava, Sallija Cerina, Sandijs Meskis
Veterinary World  first page: 2029  year: 2023  
doi: 10.14202/vetworld.2023.2029-2041Copyright (c)