Radiolokācijas metodes pielietojums eolo nogulumu pētījumos

Juris Vībāns, Jānis Karušs

Abstract


Darbā ir analizētas radiolokācijas metodes
pielietošanas iespējas eolo nogulumu pētījumos. Pētījumā tika
veikti radiolokācijas profilēšanas darbi plašā frekvenču
diapazonā (75–2000 MHz), iekšzemes eolo nogulumu izplatības
areālā Valkas novadā. Ir iegūti nogulumu paraugi, noteikts to
granulometriskais sastāvs, kā arī dabiskā mitruma daudzums.
Aprēķināts radiolokācijas signāla izplatīšanās ātrums ģeoloģiskā
griezumā. Izmantojot iegūtos rezultātus, tika izdarīti secinājumi
par radiolokācijas metodes lietošanas iespējām eolo nogulumu
pētījumos, kā arī par nākotnē pētāmām problēmām.

Keywords:

ģeoradars, lietišķā ģeofizika, iekšzemes eolās formas, smilts elektromagnētiskās īpašības

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.016

Copyright (c)