Termiskās apstrādes ietekme uz illītu saturošu Latvijas mālu īpatnējo virsmu

Vitālijs Lakevičs, Olga Kaplinova, Valentīna Stepanova, Inga Dušenkova, Līga Berzina-Cimdina

Abstract


Darbā eksperimentāli pētīta slāpekļa gāzes
sorbcija uz dabīgiem un termiski apstrādātiem Latvijas mālu
paraugiem ar daļiņu lielumu zem 63μm no četrām atradnēm –
Tūjas (devona periods), Ceplīši un Pavāru (kvartāra periods) un
Strēļu (juras periods). Mērīta iegūto mālu paraugu īpatnējā
virsma. Analizēta termiskās apstrādes ietekme uz mālu paraugu
sorbcijas īpašībām. Noskaidrots, ka termiskā apstrāde 300 oC
palielina mālu paraugu īpatnējo virsmu, bet temperatūras
paaugstināšana līdz 500 – 900 oC – samazina, salīdzinot ar
termiski neapstrādāto paraugu īpatnējās virsmas lielumiem.

Keywords:

māli, gāzes sorbcija, termiskā apstrāde, īpatnējā virsma, izoterma

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.017

Copyright (c)