Porainu kvartāra mālu keramikas granulu sorbcijas īpašības

Ruta Svinka, Visvaldis Svinka, Liga dabare

Abstract


Analizētas iespējas izmantot apdedzinātu
kvartāra mālu porainas granulas ūdens attīrīšanai. Izvēlēti Lažas
un Progresa atradņu māli ar atšķirīgu ķīmisko un
granulometrisko sastāvu un porainības palielināšanai izmantotas
koksnes skaidas kā izdegošās piedevas. Sorbcijas aktivitāte
noteikta attiecībā uz molekulāriem (jods) un jonogēniem
(amonija jons) savienojumiem.

Keywords:

Latvijas kvartāra māli, porainas granulas, sorbcijas aktivitāte

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.022

Copyright (c)