Latvijas atradņu kvarca smiltis kā pucolāna piedeva betonam

Janina Setina, Vasilijs Akishins, Alona Gabrene, Ieva Ose

Abstract


Pētītas Latvija devona (Bāles atradne) un juras
perioda (Skudras atradne) kvarca smiltis kā dispersās pucolāna
piedevas betonam. Veikta abu atradņu smilšu smalcināšana
ūdens vidē, noteikts mineraloģiskais, granulometriskais sastāvs
un morfoloģija pirms un pēc smilšu smalcināšanas. Analizēta un
izvērtēta dažāda granulometriskā sastāva smilšu pucolānu
reakcijas aktivitāte, nosakot to kā brīvā kalcija hidroksīda
daudzumu šķīdumā. Analizēts cementa pastas hidratācijas
process atkarībā no Skudras un Bāles atradņu kvarca smilšu
dispersitātes un apstrādes laika. Konstatēts, ka augstas
dispersitātes Latvijas kvarca smiltīm piemīt pucolāna īpašības,
tās veicina cementa pastas hidratācijas procesu un kristālisko
kalcija hidrosilikātu veidošanos.

Keywords:

pucolāna aktivitāte, kvarca smiltis, ķīmiskais, mineraloģiskais sastāvs, dispersitāte

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.023

Copyright (c)