FexOy-ZnO kompozītu nanodaļiņu sintēze un raksturošana

Aļona Gabrene, Anzelms Zukuls, Inna Juhņeviča, Janīna Sētiņa

Abstract


Organisko un neorganisko nanokompozītu
materiālu klase ir ātri augoša pētniecības nozare. Pašlaik
nemitīgi tiek meklētas jaunas iespējas uzlabot un kontrolēt to
nanomēroga struktūras ar inovatīvām sintēzes metodēm. Metālu
oksīdu kompozītu pielietojumu nosaka to fotokatalītiskās,
magnētiskās un fotoluminiscentās īpašības.
Ar nogulsnēšanas metodi iegūti FexOy-ZnO kompozīti ar
dažādu Zn2+:Fe3+ attiecību, kuru raksturošanai izmantota
rentgenstaru difrakcijas analīze, Furjē-IS spektroskopija,
gaismas absorbcijas un fotoluminiscences spektroskopija, kā arī
veikti gāzes jutības mērījumi.

Keywords:

metālu oksīdu kompozīti, dzelzs oksīdi, cinka oksīds, nogulsnēšana, sāls šķīdumi

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.024

Copyright (c)