Sapropeļa kūdras, sapropeļa kokskaidu siltumizolācijas plāksnes un to īpašības

Vaira Obuka, Aleksandrs Korjakins, Raitis Brencis, Ilmārs Preikšs, Oskars Purmalis, Karina Stankeviča, Māris Kļaviņš

Abstract


Siltumizolācijas materiāli, kuros par pildvielu
tiktu izmantoti vietējie biomasas produkti, bet par saistvielu
kalpotu dabiskas izcelsmes saistvielas, piemēram, sapropelis,
uzskatāmi par inovatīviem un to pielietošana sekmētu
ekoloģiskās būvniecības nozares attīstību. Šādu risinājumu
izstrāde ir aktuāla, jo Latvijā ir ievērojami sapropeļa resursi,
kuru izmantošanu kavē to nepietiekama izpēte un ekoloģiskās
būvniecības nozares intensīva attīstība. Pētījuma mērķis ir iegūt
sapropeļa-koksnes, kūdras-koksnes siltumizolācijas plāksnes,
noteikt optimālās plātnes sastāva attiecības un raksturot iegūto
plātņu īpašības. Veikto pētījumu rezultātā tika noteiktas
siltumizolācijas materiālu paraugu mehāniskās,
siltumvadītspējas un skaņas izolācijas īpašības un izvērtētas
iespējas tos izmantot ekoloģiskajā būvniecībā, kā arī veikts
salīdzinājums ar šobrīd tirgū esošajiem produktiem.

Keywords:

kūdra, sapropelis, sapropeļa izmantošanas iespējas, ekoloģiski būvmateriāli, siltumizolācijas materiāli, vietējie resursi, ilgtspējīga izmantošana

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.029

Cited-By

1. Biodegradation studies of sapropel-based composite materials
V. Obuka, O. Muter, M. Sinka, M. Klavins
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  vol: 660  issue: 1  first page: 012073  year: 2019  
doi: 10.1088/1757-899X/660/1/012073Copyright (c)