Latvijas mālu pielietošana biotehnoloģijā: rezultāti un perspektīvas

Olga Muter, Vizma Nikolajeva

Abstract


Mūsu pētījumi ir saistīti ar Latvijas māliem un
no tiem iegūtām šūnainās keramikas granulām. Pētījumi par
keramikas nesējmateriālu izveidi sastāv no trim apakšvirzieniem:
1) izejmateriāla testēšana un keramikas nesējmateriālu
izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde; 2) bioplēves veidošanās uz
keramikas granulām: dinamika un noturība; 3) vides attīrīšanas
modeļu eksperimenti. Šajā rakstā ir apkopoti galvenie rezultāti
par laika periodu no 2010. līdz 2013. gadam, kā arī ieskicēti
perspektīvi virzieni turpmākai pētīšanai

Keywords:

māls, keramika, biotehnoloģija, mikroorganismi, adhēzija, bioplēve.

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.032

Copyright (c)