Cenas tīrelī iegūto radiolokācijas signālu analīze

Jānis Karušs, Valdis Segliņš

Abstract


Pētījums ir veltīts purvu nogulumos iegūto
radiolokācijas signālu analīzei un interpretācijai. Tiek sniegts
pētījumu teritorijas ģeoloģiskās uzbūves apraksts, izmantotās
pētījumu metodikas apraksts darbā ar 300 MHz antenu sistēmu,
analizēta kūdras sadalīšanās pakāpe, pelnainība un dabiskais
mitrums. Tāpat ir sniegta detāla iegūto radiolokācijas signālu
analīze. Secināts, ka elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrumu
kūdrā nenosaka tikai kūdras mitruma daudzuma izmaiņas.
Pētījumos ar radiolokācijas metodi elektromagnētisko viļņu
izplatīšanās ātrums kūdras slāņos jānosaka ar augstu precizitāti,
izmantojot kopējā viduspunkta metodi.

Keywords:

ģeoradars, ģeofizika, Cenas tīrelis, kūdras elektromagnētiskās īpašības

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.015

Copyright (c)