Kūdras resursi un to izmantošanas iespējas

Jānis Krūmiņš, Artis Robalds, Oskars Purmalis, Linda Ansone, Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš

Abstract


Latvijā un pasaulē kūdra tiek izmantota un
iegūta daudz mazākā apjomā nekā tas būtu ekonomiski
pamatoti, neapdraudot dabas vērtības un to aizsardzībai
paredzētās teritorijas. Rakstā novērtēti Latvijas purvi un kūdras
resursi, kā arī to izmantošanas jomas. Tiek sniegts ieskats purvu
un kūdras klasifikācijā, kūdras veidošanās procesā un to
ietekmējošajos faktoros.

Keywords:

kūdra, kūdras mikrobiālā aktivitāte, kūdras preparāti, tautsaimniecība

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.025

Cited-By

1. On the after‐use and restoration of abandoned extracted peatlands in the Baltic countries
Edgar Karofeld, Leonas Jarašius, Agnese Priede, Jūratė Sendžikaitė
Restoration Ecology  vol: 25  issue: 2  first page: 293  year: 2017  
doi: 10.1111/rec.12436Copyright (c)