Intermetalītisko – ķīmisko savienojumu veidošanās un to izraisītās metālu sakausējumu struktūru izmaiņas atkarībā no to ķīmisko elementu sastāva

Ingrīda Vītiņa, Aija Krūmiņa, Velta Belmane

Abstract


Intermetalīdu un ķīmisko savienojumu
veidošanās, to klātbūtne rūpnieciskos izstrādājumos, kā metālu
lūšanas cēlonis dzelzs un vara-cinka sakausējumos, pētīta,
nosakot ķīmisko elementu sastāvu, sakausējumu struktūru un
veicot rentgenfāžu analīzi. Struktūru izmaiņas sakausējumu
rekristalizācijas procesos ar intermetalīdu, karbīdu un grafīta
graudu izdalīšanos atkarībā no to ķīmiskā elementu sastāva
pētītas ar optiskās mikroskopijas metodēm.

Keywords:

intermetalīdi, metālu struktūra, ķīmiskais un fāžu sastāvs.

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.033

Copyright (c)